indice imprimircerrar
 
   
 
   


 

COLECCIÓN DOCUMENTAL (1 - 25)

1

1132, febrero, 1.

Alfonso VII, «Hispanie imperator», y su mujer, Berenguela, donan a Munio Tacón y a su mujer, Mayor Iohannes, la villa de Fuentes de Carbajal, en tierra de Valencia de Don Juan, por el buen servicio que le habían prestado.

A.  AHN, Clero, carp. 992-1. Perg., 557 × 183 mm.; escr. carolina; buena conservación. En el dorso: «Era millessima Cª LXXª. Carta de cómo el emperador don Alonso dio a vn Munio Tacón a Fuentes de Caruajal. Año 1132».

B.  AHN, Clero, carp. 1001-13. Perg., 664 × 508 mm.; escr. gótica redonda (extracto: «Item vna donaçión, en pergamino, en latín, que hizo el rrey don Alonso de Fuentes de Carvajal, e es preuillejo»). Véase doc. núm. 337.

ED. Castán, Documentos de Sandoval, 42, núm. 1.- Rassow, Die Urkun-den, 72, núm. 7.

(Christus) In Dei nomine. Ego, Adefonsus, Dei gratia Hispanie imperator, una cum coniuge mea, regina domna Berengaria, facio cartam donationis uobis, Munio Tacon, et uxori uestre, Maiora Iohannes, de uilla pernominata / Fontes de Carualiares, que est in terra de Cuiancha 1. Do eam uobis cum toto suo direito, cum terris, uineis, pratis, aquis, piscariis, molendinis, fontibus, montibus, exitibus et regressus, et per omnes suos terminos /3 anticos, per ubicumque illam inuenire potueritis, intus et extra, sicut ad regale ius pertinet. Sic do atque concedo uobis pro bono seruicio quod mihi fescistis, ut habeatis et possideatis eam, uos et omnis / uestra generatio, et quicquid inde facere uolueritis inperpetuum faciatis.

Si uero aliquis hoc meum donum frangere temptauerit, quisquis fuerit, sit excomunicatus et cum Iuda tradi/tore Domini in inferno dampnatus, et insuper exsoluat ad partem regis Xm libras auri, et quod inuaserit duplet uobis.

Facta carta era Iª Cª LXXª, et currente kalendas februarii.

/6 Ego, A[defonsus], Dei gratia Hispanie imperator, quod fieri iussi proprio robore, conf. (monogramma).

/ (1ª col.) Comes Petrus Lopici conf.- Comes Rudericus Guncaluiz conf.- Ramirus Frolaz conf.- Osorius Martiniz conf.

/ (2ª col.) Lopo Lopici, maiordomus regis, conf.- Rudericus Uermudiz conf.- Ermildo Fernandici conf.

/9 (3ª col.) Rudericus Fernandiz conf.- Fernandus Munniz conf.- Petrus Anaiaz conf.

/ (4ª col.) Velidi ts.- Anaia ts.- Dominicus ts.

/ (Debajo de la segunda columna y del monogramma): Pelagius Arias, notarius regis, per manum domni Bernaldi scripsit et conf.

2

1142, diciembre, 3. Mayorga.

Alfonso VII dona al conde Ponce de Minerva y a su mujer, la condesa Estefanía, por los servicios que le ha hecho y le hace, el lugar de Sandoval, localizado entre el río Porma, «pro vbicumque idem flumem discurrerit», y la villa de Mansilla de las Mulas.

B.  AHN, Clero, leg. 2744, sin folio. Papel. Traslado sacado por el escribano Pedro Mateos, que la traduce además «a romance castellano», a 24 de diciembre de 1742.

ED. Manrique, Annales, II, 452-453.

CIT. Pérez-Embid, El Císter en Castilla y León, 47.

In Dei nomine, amen. Ego, Adephonsus, Dei gratia rex Legionis et Gallecia, vobis, domno Poncio de Minerva, et vxori vestra, domna Stephania. Prop­ter bonum servitium quod mihi fecistis e facitis dono iure hæreditario locum meum de Saltunouali, cum vasallos, solares populatos et non populatos, terras, hortos, arbores, prata, pascua, sotos, rivos, piscationes, inventiones, cum omni­bus suis pertinentiis, sicut mihi pertinet, cum omnimodam iurisdictionem, scilicet, civilem et criminalem, sicut determinatur: de prima parte, cum rivo de Porma, pro vbicumque idem flumem discurrerit; et de alii tribus partibus, cum Mansella. Sic idem locum determinatum dono vobis vestrisque succesoribus, vt faciatis de eo ad omnes vestras omnimodas voluntates. Nulli igitur omnino hominum liceat hanc mea donationis cartam infringere vel ei ausu temerario contraire, quod qui præsumpserit, iram Dei omnipotentis et regiam indignationem incurrat, et quantum in duplum et pro ausu temerario regia parti mille aureos exsolvat, carta nihilominus in suo robore permanente.

Facta carta apud Maioricam, tertia die decembris, æra millesima centesima octuagesima.

Bernaldo, existente Compostellano archiepiscopo, confirmante. Ioannes, Ovetensis episcopus, confirmat. Ioannes, Legionensis episcopus, confirmat. Nunone, Astoricensis episcopus, confirmat. Martino, Zamorensis episcopus, confirmat. Henrico, Salmantinus episcopus, confirmat. Comes Poncius, maior­domus regis, confirmat. Comes Ramirus Frolez confirmat. Comes Rodericus Gomez confirmat. Comes Almariæ confirmat. Comes Nuno in Brezido con­firmat. Comes Guterrius Fernandi confirmat.

Domno Petrio Petri, magistro scolarum Auriensi, canonico Compostellano, existente domini regis cancellario, Adefonsus, domini regis scriptor, scripsit.

Y por las entreraias de el sello que está en medio dize assí»): Signum domini Adephonsi regis.

Y por la vna cara de el sello de plomo que pende de dicha donación con hilos de seda dize»): Adephonsus, Dei gratia rex.

Y por la otra»): Legionis et Galleciæ.

3

1145, octubre, 6.

Gutierre González vende a Miguel Iohannes y a su mujer, Justa, toda la heredad que había recibido de su madre en Villamizar, a excepción de los solares y la divisa. Por la heredad entregaron los compradores al vendedor un buey, valorado en cuatro maravedís y dos sueldos, y unas espuelas en alboroque.

A.  AHN, Clero, carp. 992-2. Perg., 260 × 154 mm.; escr. carolina; buena conservación. En el dorso: «Carta de donaçión de çiertos edificios desta casa en Villa Mizar. Venta de un particular a otro. Villamizar. Era I mill C LXXXª IIIª. Año 1145».

ED. Castán, Documentos de Sandoval, 42-43, núm. 2.

(Christus) In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ego, Goter Gonzaluez, tibi, Michahel Iohannes, et uxori tue, Iusta, in Domino Deo / e¸ternam salutem. Placuit nobis, nullius cogentis imperio, nec suadentis articulo neque uino neque metu, sed propria /3 mea uoluntate, ut facio tibi, Michahel Iohannes, et uxori tue, Iusta, cartam uenditionis de omnia he¸reditate quod ego / habeo in Uilla Mizar, foras en los solares e la diuisa, terras et montes et l(l)inares et prados, quod habui ex par/te matris mee¸. Et est in pago que¸ uocitant Uilla Mizar. Et pro ipsa hereditate dedistis mihi uno boue qui est ad/6preciatus in IIIIor marabetinos et duos solidos; in albaroc, unas espolas. Precium quod nobis et uobis bene complacuit. Et de / precio et de albaroc nichil remansit in debito. Et ista hereditate dono et concedo uobis, ut ex hac presenti die de / iure meo sit abrasa et in uestro 2 dominio confirmata, et faciatis de eo quicquid uobis placuerit.

Si quis autem, de nostris uel /9 de extraneis, uenerit ad disrumpendum hoc pactum nostrum, sit maledictus et excommunicatus et cum Iuda Domini proditore / in inferno comdempnatus, et pariat in coto L marabetinos et ipsa hereditate duplata uel triplata, in tali loco cum si/mili labore.

Facta karta II nonas octobris, era Mª Cª LXXXª IIIª. Regnante imperator Ildefonso cum regina /12 Berengaria, uxore sua, in Hispania. Infantissa domina Sanchia, in Graliaco. Comite Poncio, maioredomus imperatoris. / Iohanne, episcopo Legionis. Dominico, abbate in Sancti Facundi. Lop Lopez, in Ceia et in Ceio (sic). Ainnaiz Rodriguez, maiorino in Ceia 3. / Nichola Rodriguez conf. Gonzaluo Alfonso conf. Petro Uermudez conf. Facundus Iohannes conf. Dominico Uelidez conf. /15 Garsia Ueillidez conf.

Ego, Goter Gonzaluez, hanc cartam manibus nostris roborauimus et hoc signum (signum) in/iecimus.

Cith testis. Velith testis. Xab testis.

/ Stephanvs notvit.

4

1146, febrero, 13. Valencia de Don Juan.

Alfonso VII, «imperator Hispanie», juntamente con su mujer, la emperatriz Berenguela, dona al conde Ponce de Minerva y a su mujer, la condesa Estefanía, por los servicios que le prestó, todo lo que posee en Villamoros, localizado entre Valdesogo, Villaturiel y Arcahueja.

B.  ARChVa., Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa (Olv.), caja 32-2. Papel. Copia presentada el 23 de octubre de 1526 en la Real Chancillería de Valladolid por Juan de Camargo; letra humanística. No consta fecha de traslado.

REG. Rassow, Die Urkunden, 442.

In nomine Domini. Ego, Adefonsus, imperator Hispanie, vna cum vxore mea, imperatrice Berengaria, vobis, domino Poncio de Muierva (sic), et vxori uestre, domine Stephanie. Propter seruitium quod mihi fecistis et facitis, dono iure hereditario omne ius et omnem hereditatem regiam quam habeo vel habere debeo in Villa Mauros, que áestñ (et) in territorio Legionensi, inter Valdesabuco et Villatorel, et ex altera parte Arcauogio est posita. Dono inquam vobis terras quas ibi habeo vel habere debeo, vineas et montes et valles et collatios et solares et hortos et ingressus et egressus et aquas et pascua et omnes alias causas que in eadem uilla mei iuris sunt et esses debent quocunque loco sint eo vero meo. Dono vobis, domno Poncio et vxori uestre omnem hereditatem quam in predicta uilla habeo et habere debeo, quatenus vos et filii uestri et omnis generatio uestra eam imperpetuum libere et quiete possideatis iure hereditario et sine aliquo contradicto faciatis de ea quicquid volueritis.

Si quis autem imposterum, de meo vel alieno genere, hanc mee donationis paginam infregerit, sit a Deo maledictus et in inferno cum Iuda epditore sine fine damnatus nisi resipuerit, et insuper pectet regie parti mille morabetinos, et redat hereditatem duplatam.

Facta charta Coianque, idus februarii, era M C LXXX IIII. Imperatore Adefonso imperante in Toleto, Legione, Saragocia, Naiara, Castella, Gallecia.

Ego, Adefonsus imperator, hanc chartam quam iussi fieri, vna cum vxore mea, confirmo et manu mea roboro.

Iohannes, Legionensis episcopus, confirmat. Martinus, Ouetensis episcopus, confirmat. Arnaldus, Asturicensis episcopus, confirmat. Comes Poncius, maiordomus imperatoris, confirmat. Comes Ramirus Florez confirmat. Comes Rodericus Gomez confirmat. Comes Almalricus confirmat. Guterius Fernandiz confirmat. Garsias Pedrez, sororius imperatoris, confirmat.

Abril de Legione. Anaya Rodriguez, maiorinus in Legione, testes. Petrus Mango, maiorinus in Luna et Coianque.

Geraldus scripsit, scriptor imperatoris, per manum magistri Hugonis, chancellarii.

5

1166, diciembre.

Sonna Bacon dona a su hermana, Sancha Bacon, las heredades que le correspondían de sus padres en Santa Colomba de Boñar, Villacalabuey de Cea, tierra de Saldaña, Relea, Quintanilla de Onsoña y Villaprobiano, tierra de Avia. En roboración de la carta Sancha entregó a su hermana unas lúas.

A.  AHN, Clero, carp. 992-3. Perg., 292 × 155 mm.; escr. carolina de mediocre trazado; buena conservación, las dos últimas líneas del texto son de menor longitud porque el pergamino presentaba imperfecciones en el ángulo inferior izquierdo y el copista decidió acortar las líneas para facilitarse la escrituración. En el dorso: «Escritura de Colonba. Nichil est. Donación de un particular a otro. Era I mill CCCCª (sic) IIIIª».

ED. Castán, Documentos de Sandoval, 43-44, núm. 3.

In nomine Domini nostri Ihesu Christi. Ego, Sona Bacon, tibi, karisime mee sorori Sancia Bacon, in Christo, amen, Domino Deo eterna salutem. Manum est enim / titulum donationis in qua nemo potest actu largitatis irrumpere, sed quidquid grato animo et ea propria michi accessi /3 uoluntas, ut faciam tibi kartula donationis mearum 4 hereditatum quas habemus ex parte parentorum nostrorum, quas uocitant per suos / terminos ubi iacent: prima, in Sancta Columba de Boniar; et IIª, in Uilla Caálañboi de Cea et in terra de Saldania; la IIIª, in Relea; IIII, in Quintanela / de don Sona; la Vª, in terra de Auia pernominata Uila Pobriano. Secundum illas hereditates ego obtineo, de iuri meo abrasas et in uestro /6 dominio sint traditas, cum omnia bona sua, casas, solares, torcularia, ereditate uel montes, pumares, fontes et terras et uineas (in)cul/tas uel incultas, exitus ad egrediendum uel regrediendum per terminis suis et locis antiquis, quos dinumerare non posum, uendatis, donetis, / plantetis, fundetis, faciatis de eis quod uestra fuerit uoluntas, uos et filiis tuis, neptis uel progenie tue, per cunta secula, amen.

Si quis tamen /9 aliquis homo, ex nostra parte uel extranea, uenerit uel uenerimus, qui hanc kartulam irrumpere uoluerit, sedet maledictus et ex­comunica/tus, et pariat penas cum Iuda traditore in eterna dampnatione, amen, et pariat in cocto ad partem regis Cm libras auri et illas hereditates / duplatas in simili tali loco.

Facta kartula et roborata mense quod fuit december, sub era M CC IIII. Regnante rex Fernandus, /12 cum regina domna Orraca, in Legione et in Galicia. Comes Poncius, tenente Maiorga. Comes Petrus, in Asturias. Comes Ra­mirus, in Agui/lar et in Cenfontes. Iohannes, episcopus in sede Sancte Marie.

Qui preses fuerunt testificatores: in Sancta Columba: Goter Padela. Fernan Pelait de la Defesa. / Goter Nicolat.

In Uilla Calaboi ts.: Monio Gonzaluit. Monio Sonat. Petro Gonzaluit.

De Relea ts.: Dia Buisu. Iohanne Pedrit. Martin/15 Pedrit.

De Quintanela ts.: Petro Sonat. Nunu Sonat. Gonzaluo Fernandit.

De Uilla Pobriano ts.: Fernando Iohannes.

Et alios qui uide/runt et audierunt. Et totum concilium de Ualle Uiridi.

Ego, Sona Bacon, tibi, karissime mee sorori Sancia Bacon, in hac / kartula donationis manus meas roboro et signum 5 (signum) facio.

Lopo ts. Pelai t. Micael ts.

Et in roboratio/18ne kartule do uobis unas luuas.

(En el interior del signo): Dominicus notuit.

 

6

1167, febrero, 15. León.

El conde Ponce de Minerva, juntamente con su mujer, la condesa Este­fanía, y sus hijos, Ramiro, María y Sancha, donan al monje Diego Martínez y a sus hermanos, que viven bajo la regla de san Benito y la constitución del Císter (en el monasterio de San Pedro de La Espina), el lugar de San­doval, localizado entre el río Porma y el término de la villa de Mansilla de las Mulas, según se lo había dado a él el rey Alfonso VII. Les donan, además, todo ello para remedio de sus almas, la heredad de Villaverde y de Santa Eugenia en su integridad.

B.  AHN, Clero, carp. 1001-13. Perg., 664 × 508 mm.; escr. gótica redonda (extracto: «Item vna donaçión, en pergamino, que hizo el conde don Ponçe e la condesa dona Esteuanía del lugar de Sanoval»). Véase doc. núm. 337.

C.  AHN, Clero, leg. 2744, sin folio. Papel. Traslado sacado por el escribano Pedro Mateos, a 13 de enero de 1743 (que transcribimos).

ED. Manrique, Annales, II, 451.- Castán, Documentos de Sandoval, 46-47, núm. 4, que lo toma de Manrique; pero no da data tópica.- Castán, El dominio del monasterio de Sandoval, 307-308, núm. 1, que fecha, lo mismo que en el anterior, el 16 de febrero.- Martín López, Los Annales de Ángel Manrique, 414, núm. 3.

CIT. Pérez-Embid, El Císter en Castilla y León, 47-48.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Ego, comes Poncius de Minerva, et ego, vxor eius, comitissa domna Stephania, vna cum filiis nostris, Ramiro, Maria et Sancia, pro salute animarum nostrarum, damus Deo et tibi, Didaco Martini, et fratribus tuis in Christo, tam præsentibus quam futuris, sub regula beati Benedicti, secundum constitutionem Cisterciensem, locum nostrum de Santnoual, cum vasallos, solares, molendinis, riuis, pratis, pascuis, sotis, terris, fontibus, arboribus, hortis, iurisdictionem ciuilem et criminalem, sicut determinatur, de vna parte cum flumine de Porma, per vbicumque dictum flumen discurrerit; et de aliis tribus partibus determinatur cum Mansela. Prædictum locum damus tibi tuisque successoribus cum suis pertinentiis, sicut dominus Alphonsus, rex Legionensis, nobis dedit. Insuper damus tibi et fratribus tuis hæreditatem nostram de Villaviridi et Sancta Eugenia, vtramque totam et integram, cum toto iure quod in eis habemus vel habere debemus. Hanc ergo cartam donationis quicumque filiorum vel parentum nostrorum siue extraneorum infringere tenttauerit, iram Dei et regis terræ habeat, et cum Iuda traditore in inferno inferiori sit damnatus nisi resipuerit.

Facta carta apud Legionem, æra millesima ducentesima quinta, decimo quinto kalendas martii. Regnante rege Fernando in Legione et Gallecia et Asturiis.

Ego, comes Poncius de Minerva, et ego, vxor eius, commitissa domna Stephania, vna cum filiis nostris, Ramiro, Maria et Sancia, hanc cartam quam fieri iussimus propiis manibus roboramus et signum facimus.

Ego, Ioannes, episcopus Legionensis, confirmo. Ego, Gonzalvus, epis­copus Ovetensis, confirmo. Ego, Fernandus, episcopus Astoricensis, confirmo. Ego, Stephanus, episcopus Zamorensis, confirmo. Ego, comes Ramiro, confirmo. Ego, comes Petrus, confirmo. Ego, Martinus Melendez, confirmo. Ego, Petrus Arias, confirmo. Ego, Ioannes, cappellanus comitis, præsens, testis. Ego, Martinus Didaci, præsens, testis. Ego, Arnulphus, divino munere archi­diaconus Legionensis, præsens, testis. Ego, Thomas, canonicus Legionensis, præsens, testis.

Ego, Petrus Petri, domini regis scriba, qui ad omnia supra præsens fui, et hoc scripsi et signum meum feci.

7

1168, octubre, 26.

Pedro Domínguez, Domingo Domínguez y Juan Pérez venden al monasterio de Santa María de Sandoval y a Gonzalo, su abad, una divisa que poseen en Villamizar, que había sido de Loba de Castellanos. Los vendedores recibieron por ella seis maravedís, y una cántara de vino en alboroque.

A.  AHN, Clero, carp. 992-4. Perg., 253 × 185 mm.; escr. carolina; buena conservación. En el dorso: «Petro Dominici. Uilla Mizar con sus límites. Venta para el monasterio de Sandoval de una parte de heredad en Villamizar. Era millessima CCª VIª».

ED. Castán, Documentos de Sandoval, 46-47, núm. 5.

CIT. Pérez-Embid, El Císter en Castilla y León, 48.

(Christus) In Dei nomine. Ego (ego), Petro Dominguiz, Dominicus Domin­guiz, Iohan Pedrez a Sancta Maria a Sompno Alis, al abath / don Gon­zaluo, con sos fratres, facimus kartulam uendicionis de una deuisa que abe-mus en uilla que /3 (que) uocitant Uilla Mizar. Ista diuisa fu de donna Loba de Castellanos, cum un solo e una era e un orto e una / terra. Et isto solar iacet cabol de Gonzaluo Alfonso; de secunda parte, el solo de Sa Fagunt; de tercia parte, / carera que discurrit a toda part. Et accepimus de uo-bis en precio VI morabitinos; et in alua/6ro, una cantara de uino. Ita ut de odie die uel tempore de iuri nostro sit abrasa et in uestro dominio / tradita adque confirmata, abeatis, teneatis, uendatis, possideatis, uos et fratribus uestris.

Si quis / tamen aliquis homo a disrumpendum uenerit uel uenerimus, quisquis ille fuerit, qui talia /9 comiserit, sit maledictus et excomunicatus et cum Iuda traditore in inferno dampnatus, / et insuper pariat illa hereditate dupplata uel tripplata in simili tali loco. Et qui uestre uoce pul/sauerit en coto C morabitinos.

Facta cartha uendicionis et confirmacionis in era Mª CCª /12 VI, notum die quod VII kalendas nouembris. Regnante rex Alifonsus, una cum regina Elionor, in Tole/to et in Castella. Regnante rex Fernandus in Leone et in Gallecia. Episcopus Iohannes, in Leone. Abas / Guterre, in Sancti Facundi. Tenente Ceia, Tel Pedrez. Alcalde, Fernan Pelaez. Pedro Dominguiz, me/15rino.

Ego, Petro Dominguiz, Dominicus 6 Dominguiz, Iohan Pedrez in hanc k[artulam] quam fieri iussi/mus et manus nostras roboramus et signum facimus (signum).

/ (1ª col.) Don Gutiere conf.- Don Sancho conf.- Martin Rodriguis conf.

/18 Et omni concilio de Uilla Mizar auditores et confirmatores.

/ (2ª col.) Xab ts.- Vilid ts.- Cid ts.

8

1169, julio, 4. Benevento.

Alejandro III concede al abad Alejandro y a los demás abades de la Orden del Císter el privilegio de que su Capítulo enjuicie los hábitos de los abades de la Orden y de que ningún juez pueda aceptar apelación contra éstos.

B.  AHN, Clero, carp. 992-5. Copia imitativa. Perg., 284 × 360 mm.; escr. carolina de cancillería pontificia; buena conservación. En el dorso: «Preuillejo, en latýn, cómo ningún juez pue[de] açetar apelaçyón contra los abades desta casa. Es del papa Alexandro papa 3. Año I mill C LXIX. Priuilegio del papa Alexandro sobre que los abbades de la Orden siendo castigados o priuados no puedan appelar para Roma. Es el 6º. Está a fo. 7. Era M C LX IX (sic)».

ED. Castán, Documentos de Sandoval, 47-48, núm. 6.- Henríquez, Regula, 56.- Manrique, Annales, II, 478.- Domínguez Sánchez, Documentos pontificios de la diócesis de León, 97-98, núm. 36.

CIT. Jaffé, Regesta, II, 224, núm. 11632.- Pérez Embid, El Císter en Castilla y León, 252, nota 77.

Alexander episcopus, seruus seruorum Dei, dilectis filiis Alexandro, abbati Cisterciensi, et uniuersis eiusdem Ordinis abbatibus, salutem et apostolicam benedictionem. / Attendentes quomodo uos a secularis uite latitudine conuer­sos omnipotens et clemens Dominus ad anguste porte deduxit introitum, et uos tanquam carnem ab adipe separauit. /3 Gaudio gaudemus et interna mentis leticia et iocunditatis exultatione replemur monentes pariter et hortantes, ut sollicita intentione nitamini in uasis uestris oleum / deferre quatinus media nocte cum clamor factus fuerit accensis lampadibus uestris sponsi mereamini talamum introire et iusticie beatitudinem, que uobis reseruata est in celis / percipere. Quapropter quia uos elegit Dominus in hereditatem sibi et a longe de alto respexit Dominus paci et tranquillitati uestre quantum nobis diuina gratia conccedit prospicere cupientes apostolica /6 uobis auctoritate con­cedimus et indulgemus, ut abbates Ordinis uestri qui de aliquo crimine infamia respersi aut publice conuicti a patribus abbatibus et demum a communi Capitulo / commoniti sue prelationi sponte cedere noluerint ad sedem apos­tolicam appellandi facultatem non habeant aut suum reatum per episcopos defendendi. Sancimus preterea ut si episcopi cum humi/litate et deuotione tercio requisiti substitutos abbates benedicere forte renuerint eisdem abbatibus liceat proprios nouicios benedicere et alia que ad illud officium pertinent exercere /9 donec episcopi ipsi duritiam suam recogitent et abbates bene­dicendos benedicere non recusent. Sane si episcopi aliquid ab abbatibus preter obedientiam debitam contra libertatem Ordi/nis a predecessoribus nostris et a nobis indultam expetierint liberum sit eisdem abbatibus apostolica auctoritate denegare quod petitur ne occassione ista ordo ipse qui hactenus / liber extitit perpetue seruitutis laqueo uinciatur. Quod si episcopi aliquam propter hoc in personas uel ecclesias uestras penitentiam promulgauerint eamdem sententiam tanquam contra /12 apostolice sedis indulta prolatam irritam fore sancimus. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat hanc paginam nostre constitutionis infringere uel ei aliquatenus contraire. / Si qua igitur in futurum, ecclesiastica secularisue persona, hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere uenire temptauerit, secundo tercioue commonita, nisi reatum suum / congrua satisfactione correxerit potestatis honorisque sui dignitate careat reamque se diuino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacra/15tissimo corpore ac sanguine Dei ac Domini redemptoris nostri Ihesu Christi aliena fiat atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem hanc / nostram constitutionem seruantibus, sit pax Domini nostri Ihesu Christi quatinus et hic fructum bone actionis percipiant, et apud districtum iudicem premia eterne pacis inue/niant.

Subscriptiones. Ego, Alexander, catholice ecclesie episcopus. Ego, Humbaldus, Hostiensis episcopus. Ego, Bernardus, Portuensis et Sancte Rufine /18 episcopus. Ego, Conradus, Mogontinus archiepiscopus et Sabiniensis episcopus. Ego, Huldus, presbiter cardinalis Crucis in Ierusalem. Ego, Iohan­nes, presbiter cardinalis tt. Sancte / Anastasie. Ego, Albertus, presbiter cardi­nalis tt. Sancti Laurentii in Lucina. Ego, Boso, cardinalis presbiter Sancte Prudentie tt. Pastogis. Ego, Petrus, / presbiter cardinalis tt. Sancti Laurentii in Damaso. Ego, Iohannes, presbiter cardinalis tt. Sancti Marchi. Ego, Theo­dinus, presbiter cardinalis tt. Sancti Vitalis Uestine. /21 Ego, Arditio, diaconus cardinalis Sancti Theodori. Ego, Hugo, diaconus cardinalis Sancti Eustachii iuxta templum Agrippe.

Data Beneuentum, per manum / Gerardi, Sancte Romane Ecclesie notarii, IIII nonas iulii, indictione II, anno Dominice Incarnationis M C LX IX, pontificatus uero dompni Al[e]xandri III anno X.

(Signo rodado cuarteado y en los cuarteles: Sanctus Petrus. Sanctus Paulus. Alexander papa III. Alrededor: Vias tuas, Domine, demonstra michi).

(Monogramma: Bene Valete).

9

1171, agosto, 4.

Fernando Ponce el Mayor, hijo de la condesa María, vende a Fernando Baldrín su parte, y la que pertenece a su hermano Fernando Ponce el Menor, de las heredades de Valdesaz, así como las de Quintanilla, Villaselán, Palacio, Grajal, Fuentes y Pajares. Recibe en precio un caballo canela con las crines negras, valorado en doscientos maravedís, más un caballo ruano en roboración.

A.  AHN, Clero, carp. 992-6. Perg., 563 × 325 mm.; escr. carolina; buena conservación. En el dorso: «Venta que hizo Fernán Ponz, fijo de la condesa doña María, de las heredades de Palatino y de Grajal y de Valdesaz y de otros lugares a Fernán Baldrín, sub era millessima CCª IXª. Domna Xemena de Palacino fue hija del conde don Gómez de Sandoval y muger del conde don Pedro de Castro, hijo de Fernán Ruyz y de la infanta doña Stefanía, hija del Emperador».

ED. Castán, Documentos de Sandoval, 49-50, núm. 7.

(Christus) In nomine Patris et Filii et Spiritu Sancti, amen. Magnum est titulum roborationis et firmitatis quod nemo potest dissoluere ne extra legem proicere quid facio ego, Fernando Ponz, / filio de la condesa dona Maria, kartulam uenditionis a uos, Fernan Baldrin, de illas hereditates qui habeo in Ualle de Salze, tota mea parte et de meo irmano /3 Fernan Ponz; et istas hereditates pernominatas Quintanela, Villa Sinla, Palacio, Grallar, Fontes, Pallares. Et per istas uillas accepi in precio uno cauallo amarelo cum / suas commas nigras, per CCos morabetinos, meam partem et de meo irmano Fernan Ponz, quantuque nos habemus et a nos pertinet, cum montes et fontes, cum solares po/pulatos et pro popular, et cum pratos et cum (cum) pascos, terras, uineas, et cum introitu et exitu. Et de hodie die de iure nostro sint rabsas et in uestro dominio sint /6 traditas atque confirmatas.

Et si aliquid uenerit, de nostris uel de extraneis, qui hoc factum nostrum ad inrumpendum uenerit, sedeat maledictus et excomunicatus et / cum Iuda traditore condempnatus, et pectet in cauto mille morabetinos.

Facta carta sub era Mª CCª VIIIIª, notum die quod erit IIIIº die mense augusti. Reg[nante] / rex Fernandus in Leone et in Gallecie et in Zamora et in Salamanca et in Ciuitate. Maiordomo de sua corte, comes Urgel. Fernan Roiz, el Castelano, tenet illas átorresñ de Leon. Alferez de /9 lo rex, Guterre Guterrez. Episcopus don Iohannes in Legione. Episcopus don Fernandus in Astorga. Episcopus don Petrus in Salamanca.

Qui uiderunt et audierunt pro testimonias: Fernando Roiz de

/ (1ª col.) Malgrado ts. Fernan Uelaz. Ponz Uelaz. Petro Pelaiz d’Arnales. Roi Pelaiz. Rodrigo Rodriquiz.

/ (2ª col.) Pelai Redondo. Ysidro Nicola. Diago Aluariz. Gonsaluo Sain.- Roi Goterrez. Roi Fernandiz, filio de F[e]rnan Brauollo. Fernando Iohannes, filio de Iohan de 7 Tolosa. Fernando Iohannes de Astorga. Sanchio Ordoniz. Reimodus, scribano de Salamanca.

/12 (Entre ambas columnas): Pelagius de Sancti Zoili qui notuit.

/ (Bajo la suscripción notarial): Cid, Uelid et Sab, ts.

/ Et pro ista carta de istas hereditates qui roborant ambos irmanos, Fernan Ponz el Maior et el Minor Fernandus Po[n]z, dat ille Fernan Baldrin uno cauallo bono roan in roboracione /15 sua.

10

1178, febrero, 25. León.

La infanta Urraca, hija de Alfonso VII, dona al monasterio de Santa María de Sandoval las granjas de Mansilla de las Nogales, la de la Ermita, la del Payuelo, cerca de Sahelices, la de la Nava y la de la Malatería, así como los vasallos y heredades que le pertenecían en Nogales, Villamoros, Villafañe, Villabúrbula, Villasabariego, Torre, Cornejos, Villiguer, Vi-llacontilde, Castro de Diego Fernández, Malillos, Sahelices del Payuelo, Villacintor, San Justo de los Oteros, Nava, Gusendos y Cubillas de los Oteros. Hace la donación para que en el cabildo del monasterio, en el que desea ser enterrada, se cante un aniversario por su alma y la de su padre el día de San Juan Bautista.

A.  AHN, Sellos, núm. 692 (Olim Clero, carp. 992-7). Perg., 415 × 317 mm.; escr. carolina; buena conservación.

B.  AHN, Clero, carp. 1000-15. Perg., 345 × 265 mm.; escr. gótica redonda; regular conservación. Traslado sacado por el notario Rodrigo Díez de Riero, el 31 de diciembre de 1437. Véase doc. núm. 286.

C.  AHN, Clero, carp. 992-8. Perg., 428 × 350 mm. + 48 de plica; escr. gótica cursiva de notario apostólico; buena conservación. Traslado del notario apostólico Pedro de Soto, sacado en León, a 19 de marzo, lunes, de 1487. Véase doc. núm. 312.

D.  AHN, Clero, carp. 1001-13. Perg., 6640 × 508 mm.; escr. gótica redonda (extracto: «Item vn preuillejo, en pargamino e latín, de la ynfanta dona Vrraca, hija del Emperador don Alonso d’Espinar (sic), que hizo donación al monasterio de la granja de Mansilla de las Nogales e de la granja del Payuelo, çerca de Sant Felis, e de la granja de la Nava e de la Malatería, e todos los vasallos e [heredades] que tenía e le perteneçían en Nogales e en Villa Moros e en Villa Fane e en Villa Burbula e en Villa Savariego e en Torre e en Cornejos e en Villiguer e en Villa Contilde e en Castro de Diego Fernandes e en Malillos e en Sant Feliz del Payuelo e en Villa Çintol e en Santi Yuste de los Oteros e en Nava e en Gusendos e en Cubillas. Tiene vn sello de çera, e cosido ençima vn pano de lino, puesto en vn cordón de hilo amarillo»). Véase doc. núm. 337.

E.  ARChVa., Pleitos Civiles, Varela (F), Caja 726-2. Papel. Traslado sacado por el escribano Francisco de Samaniego, en Valladolid, a 11 de enero de 1550.

F.  AHN, Clero, leg. 2744, sin folio. Papel. Traslado sacado por el escribano Pedro Mateos, que la traduce además «en lengua castellana», a 24 de diciembre de 1742.

G.  ARChVa., Pleitos Civiles, Masas (F), Caja 2015-2. Papel. Traslado sacado por el escribano Marcelo Vallejo, en el monasterio de Santa María de Sandoval, a 30 de noviembre de 1764.

ED. Castán, Documentos de Sandoval, 50-51, núm. 8.- Íd., El dominio del monasterio de Sandoval, 308-309, núm. 2.

... Christus. In Dei nomine et eius gracia. No(c)tum sit /12 omnibus, tam presentibus quam futuris, quod ego, infantissa dompna Vrraqua, pro remedio anime mee et anima illustrissimi domini Alfonsi, imperatoris Ispa­niarum, patris mei, dono Deo et beate Marie Salti Noualis totique conuentui / eiusdem monasterii, tam presenti quam futuro, grangias meas, scilicet, grangiam de Mansella de las Nogales, grangiam de Hermita, grangiam de Pajuelis, prope Sancto Felice, grangiam de la Nauellis, grangiam de la Malateria. Dono vobis insuper / omnes vassallos, hereditates quas habeo et michi pertinent in nominandis locis, videlicet, in Nucaris, in Villamoros, in Villa Fane, in Villa Burgula, in Villa Sauariego, in Turre, in Cornejos, in Villayguer, in Villaguntilde, in Castro Didaci Fernan/15di, in Malellos, in Sancto Felice de Pajolo, in Villacintol, in Sancto Iuste de Oteros, in Naua, in Gussendos, in Cubillas. Has quidem grangias, vassallos et hereditates dono vobis vestrisque successoribus cum solores (sic) populatos et non / populatos, terras, vineas, montes, colles, valles, fontes, prata, pascua, ortos, arbores fructiferos et sine fructu, sotos, rriuos, pellagos, piscationes, molendinos, ecclesias et diuisas, ingressu et regresu, cum tota iurisdictio/ne et dominio, cum suis terminis et pertinentiis sint in omnibus predictis ego habeo uel habere debeo. Quo quomodo hanc igitur donationem facio vobis vestrisque successoribus in prefato monasterio degentibus propter /18 bonum seruitium quod in predicto monasterio Deo iugiter exibetur et ut imperpectuum cantetur quolibet anno, pro anima dicti illustrissimi patris mei et mea, vnum ani­uersarium in crastino Sancti Iohannis Baptiste in capitulo / dicti monasterii, in quo desidero sepeliri.

Si quis ergo, tam de meo quam de extraneo genere, hanc meam donationem et expontaneam voluntatem infringere attemptauerit, iram omnipotentis Dei et regiam indignationem / incurrat, et cum Juda Domini proditore sine fine dampnatus, et quantum inuaserit in duplum restituat et pro temerario ausu regie parti centum libras auri persoluat et karta nichilominus semper maneat firma.

Ffacta /21 karta apud Legione, V kalendas marcii, era Mª CCª XVIª. Reg­nante rege dompno Ffernando, fratre meo, in Legione, Gallecia, Asturiis et Strematura; filio suo, rege dompno Adefonso, in Castella et Tolle(c)to.

Ego, / infan(c)tissa dompna Vrraqua hanc kartam quam fieri iussi proprio robore confirmo et signum facio et appensione sigilli mei cerei communiri mando.

Ffroila Ramirez, regis signifer, confirmat. Roi Perez de Villalobos / con­firmat. Petrus, Compostellanus archiepiscopus, conf. Martinus, Legionensis, conf., episcopus (sic). Ffernandus, Astoricensis episcopus, conf. Guillermus, Zamorensis [episcopus], conf. Mellendus, Ouetensis electus, conf. Comes Vrgellensis, regis maiordomus, /24 tenens turres Legionis, conf. Comes Ramiro, dominans ultra Montes, conf. Comes Gomecius de Gallecia conf. Comes Fernandus conf. Comes Adefonsus in Brecido conf. Iohannes, decanus Le­gionensis, presens testis. Gutterrius, / canonicus Legionensis, presens testis. Iohannes, cappellanus domine infantisse, presens testis. Petrus Gundissalui, maiorinus regis, presens testis. Gutterrius Fernandez Brauojo, presens testis. Didacus Fernandez, maiordo/mus infantisse, presens testis.

Ego, Alfonsus Martini, domini regis scriptor, qui ex precepto domine infantisse hanc kartam donationis scripsi...

11

1178, marzo, 27. Sandoval.

Sancho Díaz y su mujer, María, con sus hijos, donan al abad y monasterio de Santa María de Sandoval una divisa en Villamizar, que él había adquirido de Munio Sonnaz, y les donan, también, la mitad que les pertenece del monte de Otero de las Dueñas.

A.  AHN, Clero, carp. 992-9. Perg., 384 × 233 mm.; escr. carolina; buena conservación. En el dorso: «Sancio Díez. Uilla Mizar. Donaçión de çiertos bienes a la casa en Villamizar. Donación de don Sancho y doña María de una hacienda y la metad de un monte en Villamizar. Era de 1216».

B.  AHN, Clero, carp. 1001-13. Perg., 664 × 508 mm.; escr. gótica redonda (extracto: «Item vna donaçión, en pergamino, en latín, que hizo Sancho Días e su muger, dona María, de vna dehesa en Villamizar e vna parte de vn monte quél tenía en el Otero de la Duena, que es la mitad del monte»). Véase doc. núm. 337.

ED. Castán, Documentos de Sandoval, 52-53, núm. 9.

(Christus) I[n] nomine sancte et indiuidue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Noscant presentibus atque futuris quod ego, Santius Didaz, et uxor mea, domina / Maria, una cum filiis meis (sic), dono Deo et Sancte Marie de Sothnoualis et a domino G., abbas, et omnibus fratribus eiusdem loci, propter Domini et remedium anime /3 mee et parentum meorum, una diuisa in Uilla Mizar, que conpre de Monio Sonnaz, cum suo solio et era et orto et uinea; et de mea parte quem / habeo in monte de Oter de la Duenna dono uobis medietatem eiusdem montis. Et est solo quod uobis dono in capud uille: de prima parte, hereditate / de Sancti Facundi; de secunda parte, de Gutier Fernandez et suo fratre; de tercia parte, carrera maior; de quarta parte, carrera de Sancto Cipriano. Cum exitibus /6 suis, egressus et regressus, fontes et pascuis et cum omnes pertinentiis suis. Per scriptum firmissimum in perpetuum ualiturum dono uobis supradicta / hereditate ego, Santius Didaz, a domino abbate G. et predictis fratribus de Sancte Marie de Sothnoualis.

Si quis igitur, tam de meo genere quam de alieno, aliquo / modo uel rei tam sano animo a nobis stabilitate et corroborate contraire uel modicum temptauerit, iram Dei omnipotentis et regiam indignationem incurrat, /9 et cum Iuda traditore in inferno pereat, et pro temerario ausu parti regie mille morabitinos persoluat et hereditate duplata. Et hoc scriptum / semper firmum maneat.

Facta karta in Sothnoal, VIª kalendas aprilis, era Mª CCª XVI. Regnante rege domino Fernando in Legione et in Stremadu/ra, Gallecia et Absturiis 8. Episcopus in Legione, in sede Sancte Marie, Iohannes. Maiordomus regis, Gondizaluus Osoriez. Alfieraz, Fernan Gason. /12 Tenente torres Legione, Iohannes Gallegus. Tenente Cea, Tellus Petrez. Maiorino, Fagundus de las Matas.

Ego, Santius Didaz, hoc scriptum quod / fieri iusssi proprias manus roboro et signum facio (signum).

/ (1ª col.) Tesátñ. Petrus Garsias conf. Michael Dominici de Lera conf.- Episcopus Iohannes Legionensis conf.- Episcopus Astoricensis Fernandus conf.­ Abbas Gutierre de Sancti Facundi conf.­ Gutier Fernandez conf.

/15 (2ª col.) Petrus Dominicus Castellano conf.- Comes Alfonsus conf.­ Gondizaluus Osoriez conf.­ Nunno Pelaez conf.- Monnio Rodrigez conf.

/ (Bajo el signum y enmarcado en un rectángulo): Paulus monacus scripsit.

12

1180, abril, 17. León.

El conde Ramiro dona al monasterio de Santa María de Sandoval y a su abad, Juan, el lugar de Villamoros, que el emperador Alfonso VII había dado a su padre, el conde Ponce de Minerva.

A.  AHN, Clero, carp. 992-10. Perg., 452 × 270 mm.; escr. carolina; buena conservación. En el dorso: «Donatión de Valdesogo, de la granja. Era Mª CCª XVIIIª. De don Ramiro, hijo del illustríssimo conde don Ponce de Minerba. Año 1180». «Presentada en Valladolid, ante los señores oydores, en avdiençia pública, a veynte e tres días del mes de otubre de mill e quinientos e veynte e seys años, por Juan de Camargo, en nonbre del abad e monjes e convento del monasterio de Nuestra Señora Santa María de Santdoval, sus partes, para en el pleito que tratan con la justiçia, rregidores de la çibdad de León e çiertos vezinos del lugar de Valdesogo de Baxo. Estando presente Rrodrigo de Terreros, su procurador, al qual los dichos señores mandaron dar traslado, e que rresponda para la primera abdiençia».

B.  ARChVa. Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa, Caja 32-2. Papel. Traslado sin fecha, presentado en la Real Chancillería de Valladolid el 23 de octubre de 1526 por Juan Camargo.

ED. Castán, Documentos de Sandoval, 53-54, núm. 10.

CIT. Pérez-Embid, El Císter en Castilla y León, 155, nota 83.

(Christus) In nomine Domini et eius gratia. Ego, comes Ramiro, ob remedium anime mee et parentum meo­rum, dono Deo et Beate Marie et uobis, donno Iohanni, abbati Salti Noualis, totique conuentui, tam presenti quam futuro, locum meum de Uilla Mauros, quem dominus Adefonsus, imperator / Hispaniarum, comiti Poncio, patri meo, dedit, uideliçet, uasallos, solares populatos et non populatos, uineas, terras cultas et incultas, montes, colles, ualles, ortos, ingresus et regresus, aquas, pascua 9, ecclesiam et diuisam, cum omnibus suis directuris et terminis, /3 uidelicet, sicut diuiduntur per fitos antiquos: de prima parte diuidit cum Ualde Sabuco; de alia, cum Uilla Torel; de alia, cum Marne; de alia, cum Arcauogia. Sic predictum locum determinatum cum omnibus supradictis do uobis uestrisque sucessoribus in dicto monasterio Deo seruien/tibus, ut faciatis de eo cum omnibus supradictis ad omnes uestras omnimodas uoluntates, dando, inpignorando, uendendo at eciam commutando, ut ab hac die habeatis et posideatis pacifice et quiete, uos et posteri uestri post uos, absque ulla retentione / nostra nec nostrorum.

Hanc ergo cartam donacionis quicumque filiorum, uel parentum meorum aut estraneorum, infringere temtauerit, iram Dei habeat et regis terre et sit excomunicatus et in eternum cum Datan et Abiron et Iuda traditore in inferno inferiori damnatus, /6 amen. Et pro temerario ausu pectet uobis, uel ei qui uestram uocem pulsauerit, quinque milia morabotinos auri, et similem locum uel meliorem duplicatum, et regie parti pectet tantumdem et careat uoce.

Facta carta donacionis et confirmata apud Legionem, XV kalendas / madii, era Mª CCª XVIIIª. Regnante rege Fernando in Legione et Gallecia et Asturiis. Iohanne, Dei gratia in Legione episcopante.

Ego, comes Ramiro, hanc cartam donacionis quam fieri iussi propriis manibus corroboro atque confirmo et hoc signum facio (signum).

/ (1ª col.) Ego, Iohannes, episcopus Legionensis, confirmo.- Ego, Gun­çaluus, episcopus Ouetensis, conf.- Ego, Fernandus, episcopus Astoricensis, conf.- Ego, Stephanus, episcopus Cemorensis, conf.- Ego, Petrus, episcopus Salamantinus, conf.- Ego, Suerius, episcopus Cauriensis, conf.- Ego, Menendus, abbas Sancti Ysidori, conf.- Ego, Dominicus, abbas Sancti Claudii, conf.

/9 (2ª col.) Ego, comes Fernandus, confirmo. Ego, comes Petrus, conf.- Ego, Nuno Menendi, conf.- Ego, comes Gomez, in Trastamero, conf.- Ego, comes Adefonsus, in Berçido, conf.- Ego, Froyla Ramiriz, regis signifer, conf.- Ego, Diego Fernandi, conf.- Ego, Fernandus Roderici, conf.

/ (3ª col.) Ego, Arnulfus, diuino munere archidiaconus Legionensis, presens, ts.- Ego, Thomas, canonicus Legionensis, presens, ts.- Ego, Iohannes, capellanus comitis, presens, ts.

/ (4ª col.) Ego, Pelagio Tabladella, presens, ts.- Ego, Uelasco Petri, presens, ts.- Ego, Martinus Didaci, presens, ts.

/ (Bajo el signum, enmarcado en un rectángulo): Ego, domnus Petrus, scriba domini regis, qui notaui et presens fui cum testibus predictis, et de mandato dicti commitis hoc scribsi et sig(signum)num meum feci.

13

1180. Sandoval.

Gutierre Fernández dona al monasterio de Santa María de Sandoval sus heredades de Villamizar, Valdellán, Villalicer, Santa Eulalia, Otero de Alvarado, Sedano y Villaelez, a excepción de la iglesia de Villamizar y las divisas y dos yugarías que posee en Villaelez.

A.  AHN, Clero, carp. 992-11. Perg., 462 × 267 mm.; escr. carolina; buena conservación. En el dorso: «Guter Fernandiz, Uilla Mizar. Villamizar y otras heredades. Era I mill CCª Xª VIIIª, año 1180. Donaçión de la heredad de Villamizar y de otras heredades».

B.  AHN, Clero, carp. 1001-13. Perg., 664 × 508 mm.; escr. gótica redonda (extracto: «Item vna donaçión, en pergamino, en latín, que hizo Gutiere Fernandes de vna heredat que él tenía en Villamizar e en Villaxán e en Villalizer e en Santa Olalla e en Sedano e en Villaelez»). Véase doc. núm. 337.

ED. Castán, Documentos de Sandoval, 54-55, núm. 11.

(Christus) Quod ratum et inconcussum diu permanere uolumus scripture testimonio, commendamus ipsa et enim est que et mentem nutrit ne igno/ranciam incurrat et obliuionis malum expellit. Hinc et ego, Guter Fernandez, in remissionem peccatorum meorum et parentum meorum, /3 dono Deo et abacie Sothnoalis et fratribus, tam presentibus quam futuris Deo ibi ser­uientibus, illam hereditatem quam habeo in Uilla Mizar / et in Uilla Xaen et in Uilla Lizer et in Sancta Eulalia, Oter d’Aluarath et in Sedano et in Uilla Elez, excepta illa ecclesia de Uilla Mizar et meas diuisas / et duas iugarias in Uilla Elez, cum montibus, pascuis, pratis, uineis, exitibus, in­gressibus et regressibus.

Si quis uero huius mee donacionis paginam in aliquo rumpere /6 tentauerit, iram Dei omnipotentis incurrat et parti regie Me (Me Me) aureos in cauto et uobis uel uocem uestram pulssanti damnum quod intulit duplatum procul / dubio persoluat.

Facta carta in Sothnoal, sub era Mª CCª XVIII. Regnante rege Aldefonso, una cum regina Lionor, in Toleto et in Castella. Rege / Fernando, in Legione et in Gallecia.

Ego, Guter Fernandez, hanc cartam quam fieri iussi manu propria roboro et confirmo et signum facio (signum).

/9 (1ª col.) Raimundus, Palentinus episcopus, conf.­ Iohannes, Legionensis episcopus, conf.- Comes Fernandus conf.­ Albarus Roderici conf.­ Rodericus Guteriz, maiordomus regis, conf.

/ (2ª col.) Lop Diaz, merinus regis, conf.­ Petrus Garsie conf.- Gomez Garsie conf.­ Abas Guterri Sancti Facundi conf.- Petrus Didaci de Nagara conf.

14

1181, marzo. Mansilla de las Mulas.

Noticia de la ley del fuero concedido por Alfonso IX de León a la villa de Mansilla de las Mulas en que se establece que ningún vecino de la villa o de los términos que la circundan, fijados en la ley, pueda matar a otro vecino, ni el homicida pueda matar a su enemigo si estuviera avecinado en la villa o en los términos fijados, pues, si así lo hiciera, será considerado alevoso y traidor y se le dará muerte por ello, y sus heredades y bienes repartidos, a partes iguales, entre el rey, el concejo de Mansilla de las Mulas y los alcaldes de ésta.

B.  AHN, Clero, carp. 997-12. Perg., 362 × 196 mm.; escr. precortesana; buena conservación. Traslado sacado por el notario Pedro González, a petición de fray Sancho, monje del monasterio de Sandoval, el 27 de enero, sábado, de 1397. Véase doc. núm. 192.

B’. AHN, Clero, carp. 1001-12. Perg., 233 × 234 mm.; escr. precortesana; regular conservación, con tinta desvaída que dificulta la lectura del texto. Traslado sacado por el notario Pedro González, a petición de fray Sancho, monje del monasterio de Sandoval, el 27 de enero, sábado, de 1397. Véase doc. núm. 192.

Yo, el / rrey don Alfonso, otorgo al conçejo de Mansilla esto por fuero e ha vn fuero. In Dei nomine, amen. Sit omnibus, presentibus ac futuris, que estos cotos e estos términos, los quales son aquí escritos e /6 nombrados, e por que aquí nombramos los cotos por los çercuytos a esa mesma Mansiella, conuiene a saber: por Santa María e por Oteruelo e por Rreligos e por Moral e por la Açenia e por Castro de / Diego Ferrnández e por Velliella e por Palaçuelo e por Villa Burgula e por la puente de Villa Rente, así commo el rrío va fasta Villa Nueua, e por Santo Yan e por Maliellos, fasta que venga asta / marca do a prinçipio començamos, dentro, en estos términos sobre­dichos, mandamos que ningund vezino non sea osado matar a otro vezino, nin omeçida non mate a su enemigo si vezinos fueren de dentro /9 en estos términos. Si vezino a otro matar[e], sea aleuoso e traydor e muera por ello, e sus heredades e sus bienes aya la tercia parte el rrey e la tercia parte el conçejo e la otra tercia parte los alcaydes de la dicha / villa.

Otrosí se contenía[n] en el dicho libro otras muchas leyes por que dezían que se libraron e libran todas las contiendas que acaesçieren e acaesçiesen dentro en la dicha villa e por los çircuytos della.

Fecha / la carta apud Mansiella, era de mill e dozientos e diez e nueue annos, mense marcii. Rregnante rrege domno Alfonso Legione, Gallecia, Asturiis et çetera.

15

1181, agosto, 13. Mansilla de las Mulas.

El conde Nuño dona al monasterio de Santa María de Sandoval el lugar de Corrales y la granja de Fuinas, limitados en la donación de forma profusa.

B.  AHN, Clero, carp. 1000-13. Perg., 415 × 180 mm.; escr. gótica redonda; buena conservación. Traslado sacado por el notario Rodrigo Díez de Riero, en Mansilla, a 26 de septiembre, miércoles, de 1436. Véase doc. núm. 285.

C.  AHN, Clero, carp. 1001-13. Perg., 664 × 508 mm.; escr. gótica redonda (extracto: «Item vna donaçión de Corrales, en pergamino, en latín, del conde don Nunno»). Véase doc. núm. 337.

Quod ratum et inconcussum diu permanere uolumus scripture testimonio / comendamus. Hinc est quod ego, comes Nunio, ob remedium anime mee et parentum meorum, Deo et beate Marie et abbati Salti Noualis totique conuentui, tam presenti quam secuturo, dono atque concedo uobis locum meum qui uocatur Corrales, cum grangia mea de Fuinas, cum exitibus et regressi/6bus, cum montibus et fontibus, cum pratis et pascuis, cum terris cultis et incultis, cum ecclesia et diuisa, cum omni dominio et inperio, et cum omnibus directuris et pertinenciis earum. Do uobis predictum locum et grangiam cum omnibus supradictis, sicut diuiduntur per terminos suos, vi­delicet, de Valle Marco sicut di/uidit cum Sancto Bartholomeo, deinde vadit ad arquam del Sellar, fondero que diuidit cum Sancto Bartolomeo et cum valle Sancti Yuannis et cum Corrales, deinde vadit ad arquam que est super pratum del Collado, que diuidit cum valle Sancti Yuannis et cum Corrales, deinde vadit ad arquam que est in ore vallis / Sancte Marie, deinde vadit ad arcam de la laguna de Bocinis, ad quam ascenditur ex valle Sancte Marie per earum montis sursum et per planum de Val de la Nogal, diuidit cum valle Sanci Yuannis e cum Corrales et cum Pesquera, deinde ad arcam de Pedroso, que diuidit cum Modino, deinde ad arcam de Ladrio /9 per careriam, deinde ad arcam crucum Sancte Eufemie, deinde ad arcam de Val de Piedro, deinde ad arcam de Gremedo, deinde ad arcam que est super valle de Reguros, que diuidit cum Sancto Petro et cum serua, deinde vadit ad arcam de la Prida que diuidit cum serua sicut ascendit per lombam sursum et / tunc eciam diuidit cum Fresnedo et cum Palacio, deinde descendendo per lombam, per viam ad arcam de Valle Boario, et diuidit cum Fuinas, deinde vadit ad arcam de la Encrucellada, que diuidit cum Valle Porquario, deinde vadit ad arcam vallis Tauri, qui diuidit cum Sancto Bartholomeo, deinde va/dit ad arcam que stat super orem de la Franqua, deinde vadit ad arcam de la Triguera, que est illa de Valle Marco. Et sic predictum locum et grangiam, sic de­terminatos, tradimus uobis uestrisque sucessoribus, ut faciatis de eisdem ad uestras omnimodas uoluntates, vendendo, dando, comutando ac eciam /12 inpignorando.

Si qui uero, de meo genere uel de extraneo, hanc cartam irrunpere atemp­tauerit uel ausu temerario contrayre presumpserit, yram Dei omnipotentis incurrat et pro ausu temerario uoci uestre pulsanti regie parti centum libras auri persoluat, et hec carta semper / maneat firma.

Ffacta carta donacionis apud Mansellam, ydus agusti, sub era Mª CCª XIXª.

Et ego, comes Nunio, hanc cartam donacionis quam fieri iussi propriis manibus roboro et confirmo et hoc signum facio.

Regnante rege Fernando, cum filio suo rege Adefonsso, in Legione / et in Gallecia et in Asturiis. Episcopus Manrricus Legionensis, in sede Sancte Marie. Ego, Petrus Compostellanus archiepiscopus, domini regis cancellarius, conf. Ffernandus, Astoricensis episcopus, conf. Velelmus, Zemorensis epis­copus, conf. Vitalis, Salamantinus episcopus, conf. Iohannes, Ouetensis epis­copus, conf. Petrus Ximenez Legionensis testes. /15 Petrus Ramellii Legionensis. Ffernandus Garsie de Mansella. Ego, comes Vrgellensis, regis maiordomus, conf. Comes Gomez, in Tristamero (sic), conf. Comes Adefonssus conf. Comes Petrus conf. Comes Fernandus conf. Petro Roderici, filius comitis, conf. Guterrius Roderici, in Lemos, conf. Froy/la Ramiriz, regis signifer, conf. Petrus Garsie conf. Stephanus Roderici, conf.

Ego, domnus Fernandus Petri, scriba domini regis, qui presens fui et scripsi et hoc signum meum feci.

 

16

1182, febrero, 2. Sandoval.

Justa Miguélez, junto con su hijo Esteban y su nieto Domingo, vende al monasterio de Santa María de Sandoval y a su abad, F[ernando], un solar «cum suis arupteriis» que posee en Villaverde, entre Villambidos y Valdepolo. Recibe por él cuatro maravedís.

A.  AHN, Clero, carp. 992-12. Perg., 340 × 191 mm.; escr. carolina; buena conservación. En el dorso: «De Uila Uerde et de Poblo. Villaverde, cabe Valdepolo. Era I mill CC XX. Llámase Villaverde la Chequita. Es carta de venta. Prope (sic). Nihil. Venta de un solar y tierras en Villaverde la Chiquita. Era 1220».

ED. Castán, Documentos de Sandoval, 55-56, núm. 12.

(Christus) In Dei nomine. Ego, Iusta Michaeliz, una cum filio meo Ste­phano et nepote meo / Dominico, facimus cartam uendicionis firmissimam, in perpetuum ualituram, uobis, d[o]omno F[ernando], abbati /3 Saltus Noualis, omnique conuentui eiusdem loci, de uno solare cum suis arupteriis quem habemus / in uilla nominata Uillauerde, que iacet inter Uillam Adambidos et Ualdepoblo, ut ab hac / die habeatis eum iure hereditario, uos et successores uestri post uos, liberumque sit uobis facere de eo quodque /6 uolueritis. Damus itaque uobis eum pro certo precio, hoc est, IIIIor morabotinos. Et de precio nichil remansit in debitum.

/ Si quis uero, de nostro genere uel de extraneo, hanc cartam irrumpere uoluerit, iram Dei omnipotentis cum re/gia indignacione incurr(u)at et pro ausu temerario uoci uestre Me aureos persoluat, et hec carta semper /9 maneat firma.

Facta carta uendicionis apud Saltum Noualem, IIII nonas februarii, su era / M CCª XXª. Regnante illustrissimo domno rege F[ernandus] in Legione, in Asturiis, in Gallecia et in Strema/dura. Manrrico, in Legione episcopo existente. Roderico Suarez, turres Legionis tenente. Comes Urgellen/12sis, maiordomus regis. Rodericus Fernandiz, tenens Aguilar.

Ego, Iusta Michaeliz, una cum fi/lio meo Stephano et nepote meo Dominico, hanc cartam quam fieri iussimus cum manibus nostris robora/mus et hoc signum facimus (signum).

/15 (1ª col.) Munio Roderici confr.­ Gomez Didaci confr.­ Lope Gonzaluez confr.

/ (2ª col.) Nuno Roderici confr.­ Fernando Roderici confr.- Gonzaluo Roderici confr.

/ (3ª col.) Petrus tes.­ Dominicus tes.­ Iohannes tes.

/ (Bajo la segunda columna): Garsias notauit 10.

17

1182, febrero, 3. Sandoval.

Lope González y su mujer, Elia, con sus hijos e hijas, donan al abad F[ernando] y al monasterio de Sandoval todas las majadas y pastos que poseen en Payuelo, Villaverde, Otero, Valdepolo, Quintana, Barriales, La Foyosa, Monesteruelo, Valdelascasas, Valdecabañas, Valdeaguado, Valmayor y Valdenabar. En roboración reciben un carnero.

Los donantes traspasan además al monasterio las majadas de Parali, Veiza y Soto de Sajambre, que tenían con sus hermanos.

A.  AHN, Clero, carp. 992-13. Perg., 242 × 267 mm.; escr. carolina tardía trazada con pluma cortada a bisel; buena conservación. En el dorso: «Carta de las majadas que ha el monasterio en la Montana, que fueron en donación dadas, y en Valdepoblo, e cetera. Era I mill CC XX. Donación de las majadas de Valdepolo y Quintana. Scripturas de Valdepoblo y Villa Verde, Otero. Era I mill CC XX. Año 1182».

B.  AHN, Clero, carp. 1001-13. Perg., 664 × 508 mm.; escr. gótica redonda (extracto: «Item vn preuillejo, en latín, de las majadas de la Mon­tanna»). Véase doc. núm. 337.

ED. Castán, Documentos de Sandoval, 56-57, núm. 13.- Íd., El dominio del monasterio de Sandoval, 310-311, núm. 3.

(Christus). In Dei nomine. Ego, Lupus Gundizaluiz, et uxor mea, domna Elia, una cum filiis et filiabus meis, facimus car/tam donationis, pro remedio animarum nostrarum, firmissimam, in perpetuum ualituram, uobis, domno F[ernando], abbatis Saltus Noualis, /3 omnique conuentui eiusdem loci, de totis maiadis et pascuis quas habemus cum parentibus nostris, uel habere debemus, uidelicet, in illo / nominato Paiolo, de Uillauerde, de Otero et de Ualldepoblo et de Quintana et de Barriales et l(l)a maiada de Foiosa, ela maiada / de Monostorolo, ela maiada de Ualdelascasas, ela maiada de Ual­decabanas, ela maiada de Ualdeaguado, ela maiada de /6 Ualmaior, ela maiada de Ualdenabar, ut ab ac die habeatis eas uobiscum et cum omni genere uestro iure hereditario, uos et succesores / uestri post uos, liberumque sit uobis facere de eis quodcumque uolueritis. Et pro robore a uobis accipimus unum arietem.

Si quis uero, de nostro genere uel d[e] extraneo, / hanc cartam irrumpere uoluerit, iram Dei omnipotentis et Beate Marie semper Uirginis cum regia indignatione incurrat, et pro ausu temerario uoci /9 uestre M aureos persoluat, et hec cartam semper maneat firma.

Facta carta ádonationisñ apud Saltum Noualem 11, IIIº nonas februarii, / sub era Mª CCª XXª. Regnante illustrissimo domno rege F[ernando] in Legione, in Gallecia, in Asturias et in Stremadura. Episcopus Manricus, in sede / Sancte Marie Legionensis. Comes Urgelensis, maiordomus regis. Tenens turres Legionis, Rodericus Suariz 12. Rodericus Fernandiz, tenens Aguila/12r.

Ego, Lupus Gonzaluiz, et uxor mea, domna Elia, una cum filiis et filiabus meis, hanc cartam quam fieri iusssimus cum manibus nostris roboramus / et hoc signum facimus (signum).

Elas maiadas de Parali, elas maiadas de Ueza, de Soto Saiamre, quas habemus con fratribus nostris, damus uobis.

/ (1ª col.) Guterrius Fernandiz confr.­ Martinus Roderici confr.­ Munius Roderici confr.­ Nunus Roderici confr.­ Fernandus Roderici confr.

/15 (2ª col.) Dominicus Micaheliz confr.­ Dominicus Dominguez confr.­ Martinus Quemado confr.­ Pelagius Iohannes confr.­ Vincencius confr.

/ (3ª col.) Petrus Abbas confr.­ Iohannes confr.­ Symon confr.­ Dominicus Dominguez confr.­ Martinus Dominguez confr.

/ (4ª col.) Dominicus tes.­ Petrus tes.­ Pelagius tes.

/ (Bajo la segunda y tercera columnas): Garsias notvit.

18

1182, mayo, 14. León.

Fernando II, juntamente con su hijo, el futuro Alfonso IX de León, con el beneplácito del concejo de Mayorga, cambia con el abad F[ernando] y monasterio de Santa María de Sandoval, Villamor por Villavellaco, localizado entre Castrillo, Villavélaz, Zalamillas, Espino y Varazes y el pago de Prado.

B.  AHN, Clero, carp. 992-14. Copia imitativa de la segunda mitad del siglo xiii. Perg., 482 × 467 mm.; escr. gótica fracturada; regular conservación, con tinta muy desvaída. En el dorso: «Preuillejo de la heredad de Villademor por otra heredad en Castril de Falé». «En Valladolid, a diez e siete días del mes de junio de mill e quinientos e veinte e tres años, ante los señores presidente e oidores [...] este prebilegio de pedimiento [...] de Sandobal de pedimiento de la parte del concejo e vezinos de la villa de Castrillo de Ffalé, en virtud de la provisión que para hello se les dio y libró».

C.  AHN, Clero, carp. 1001-13. Perg., 664 × 508 mm.; escr. gótica redonda (extracto: «Item otro preuillejo, en latín, de troque que fizo el rrey don Fernando por vna hera de Villamor por otra de Castil de Falé, no tiene plomo»). Véase doc. núm. 337.

D.  AHN, Clero, carp. 1002-21. (Extracto). Cuaderno de papel de 12 ff.; escr. humanística; buena conservación. Confirmación de Felipe V, dada en Madrid, 29 de marzo de 1713.

ED. Castán, Documentos de Sandoval, 57-58, núm. 14, que considera a B como original.

REG. J. González, Fernando II, 483.

(Christus) In Dei nomine. Ego, rex donus F[ernandus], una cum filio meo rege domno A[lfonso] et cum concilio de Maiorica, uniuersis per regnum meum constitutis notum facio quod amore Dei / seruicio quod ei iugiter exhibetur in Salto Nouali, ut ipse locus per me diminucionem in iure suo non paciatur propter hereditatem quam ab eo monasterio et a domino abbate F[ernando] /3 et suis monachis accepi et populacioni de Maiorica tribui per scriptum donacionis perpetuo ualiturum. Do et concedo uobis, domine abbas, monachisque uestris et / successoribus in concanbium Uilla Amor pro Uilla Uallacum, cum omnibus directuris et suis pertinenciis, sicut diuidit per istos terminos: de una parte sicut di/uidit cum Castrello, cum Uilla Uelaz, cum Zalamelas et per uiam que uadit ad terras; deinde per uiam maiorem que uadit de Castrello cum Spinum et /6 uadit ad Uarazes, et cum quadraginta minus una uinearum arançadis loco nominato in pago de Prato, sicut boni homines de Maiorica cum assensu et / beneplacito tocius sui concilii diui­serunt. Et hanc donacionem et concanbium uobis libero ab omni uoce et regis potestate quod eam uos et successores / uestri semper habeatis et uelle uestrum, sicut de propriis nostris hereditatibus fa­cere non dubitetis. Cauto ecciam eadem uobis quod de cetero nullus in eam audeat intrare /9 neque minime aliquid prendere seu alienare.

Deinde quicumque, tam de nostro quam de aliorum genere, hoc meum factum spontaneum infregerit, iram Dei omnipotentis et regiam / indig­nacionem incurrat et cum Iuda Domini proditore eternas lugeat penas, et pro ausu temerario quamtum inuaserit in quadruplum reddat, et regie parti / centum libras auri(i) in pen(n)am conponat, et hoc scriptum semper maneat firmum.

Facta carta concambii apud Legionem, pridie idus may, sub era Mª /12 CCª XXª.

Et ego, supradictus rex Fernandus, hanc cartam quam fieri iussi, una cum uxore mea, Berengaria (sic), manu mea roboro et confirmo.

(Signo rodado: Signum regis donni Fernandi).

Regnante / rege Adefonso, una cum regina Lionor, in Castella et in Tollecto. Episcopus Manricus Legionensis, in sede Sancte Marie. Raimundus, Palantinus episcopus. Ro/dericus Guterriz, maiordomus regis. Didacus Lupiz, alfierez regis.

/15 (1ª col.) Comes Petrus conf.- Comes Fernandus conf.­ Aluarus Roderici conf.­ Didacus Xemenez conf.

/ (2ª col.) Abbas Guterrius Sancti Facundi conf.- Tellus Petriz, tenens Ceia, conf.- Magister Petrus, tenens Castro Terra, conf.­ Lupus Didaci, maio­rinus regis, conf.

/ (3ª col.) Gomez Garciaz conf.- Ordonius Garsias conf.- Garsias Martinez conf.- Rodericus Martinez conf.

/18 (4ª col.) Pelagius tst.­ Petrus tst.­ Dominicus tst.

19

1182, julio, 21. Sandoval.

Misol, juntamente con su hijo y sus nietos Gonzalo, Mayor, Urraca y María Peláez, vende al abad Fernando y al monasterio de Santa María de Sandoval una yugada de tierra con su divisa en Velilla, entre Villamol, Castellanos y Palazuelo, discurrente el Cea. Recibe por ella quince maravedís, y medio más en roboración.

A.  AHN, Clero, carp. 977-16. Perg., 598 × 132 mm.; escr. carolina; buena conservación.

B.  AHN, Códice 158B, f. XLv (Extracto).

C.  AHN, LC 5358, f. 181, núm. 2 (Extracto), que fecha el día 2 de julio.

ED. Castán, Documentos de Sandoval, 26-27, núm. 15.- De la Fuente Crespo, Colección de Trianos, 62-63, núm. 16.

(Christus) In Dei nomine. Ego, Miasol, una cum filio meo et filiabus meis, scilicet, Gundisaluus Pelagii et Maior Pelagii, Hurracha Pelagii et Ma-ria Pelagii, facimus cartam uendicionis firmissimam imperpetuum ualituram uobis, domno / Fernando, abbati Saltus Noualis, omnique conuentui eiusdem loci, de una iugaria quam habemus in uilla nominata Uillela, que iacet inter Uillam Mofol et Castellanos et Palazuelo, discurrente fluuio Ceia, cum sua diuisa, ut ab /3 hac die habeatis eam iure hereditario, uos et successores uestri post uos, liberumque sit uobis facere de ea quodcumque uolueritis. Damus itaque uobis eam pro certo pretio, hoc est, XV morabetinos, et de pretio nichil remansit in debitum, et pro robore a uobis / accepimus medium morabetinum. Su­pradictam iugariam damus uobis, cum sua diuisa, cum pratis, cum fontibus, cum montibus, cum pascuis, cum exitibus et re­gressibus et cum omnibus suis directuris et pertinenciis, quas habemus uel habere debemus.

Si quis uero, de nostro genere uel / de extraneo, hanc cartam irrumpere uoluerit, iram Dei omnipotentis cum regia indignatione incurrat, et pro ausu temerario uoci uestre mille aureos persoluat, et hec carta semper maneat firma.

Facta carta apud Saltum Noualem, XII kalendas /6 augusti, sub era Mª CCª XXª.

Ego, Miasol, una cum filio meo et filiabus meis, scilicet, Gundisaluus Pelagii et Maior Pelagii, Vrracha Pelagii et Maria Pelagii, hanc cartam quam fieri iussimus cum manibus nostris roboramus et hoc signum facimus (signum).

Regnante / rege domno Illedonso, cum uxore sua, Helionor, in Castella, in Toleto et in Stremadura. Episcopus Manricus, in sede Sancte Merie Le­gionensis. Rodericus Guterriz, maiordomus regis. Tellus Petriz, tenens turres Ceie. Magister Petrus Fernandiz, tenens / Castro Terra. Domnus Iohannes, abbas Sancti Facundi.

Qui presentes fuerunt: Didacus Aluariz, Gundisaluusis 13 Pelaiz, Rodericus Gundisaluis, uillicus regis.

/9 (1ª col.) Villicus regis, Lupus Didaci, conf.- Garsias Martiniz conf.- Monio Gonzaluiz conf.

/ (2ª col.) Rodericus Pelagii conf.- Fernandus Pelagii conf.- Rodericus Uermudiz 14 con.

/ (3ª col.) Guterrius Dominici conf.- Domnus Beltranus conf.- Pelagius Maioriz conf.

/12 (4ª col.) Dominicus Petriz ts.- Martinus Moniz ts.- Pelagius Petris ts.

(Enmarcado en un rectángulo): Michael Roderici 15 notuit.

 

20

1182, noviembre, 27.

Sancha Iohannes y sus hijos, Juan, Pedro, Dominga y Estefanía Pérez, y nietos, Lorenzo y Sancha Pérez, donan al monasterio de Sandoval y a su abad, Fernando, la cuarta parte que les corresponde de una heredad en Valdeandrino, para remedio de sus almas y la de su abuelo, padre y esposo, Pedro Villarino. Asimismo, venden al monasterio otra cuarta parte de esa misma heredad por trece maravedís, entre precio y alboroque.

A.  AHN, Clero, carp. 992-16. Perg., 329 × 242 mm.; escr. carolina; buena conservación. En el dorso: «Sancia Iohannes. Ualle Olendrino. Lo del Valle de Andrino. Estas escripturas son de Val de Andrino, de Sancha Joanes. Era 1220, año 1182, 5 kalendas decembris».

B.  AHN, Clero, carp. 1001-13. Perg., 664 × 508 mm.; escr. gótica redonda (extracto: «Item vna donaçión, en pergamino, en latín, que hizo Sancha Juanes del lugar de Valdendrino a esta casa»). Véase doc. núm. 337.

ED. Castán, Documentos de Sandoval, 59-60, núm. 16.

(Christus) Sub nomine summe et indiuidue Trinitatis, Patris, uidelicet, et Filii et Spiritus Sancti. Ego, Sanctia Iohannes, et filii mei, Iohannes Petri, / Petrus Petri et Domenga Petri et Stephania Petri, et neptus meis, Laurencius et Sanctia Petri, damus quartam 16 partem quam habemus in Ualle /3 de Olen­drino Fernando, abbati Saltus Noualis, et conuentui eiusdem loci, pro remedio animarum nostrarum et pro anima patris nostri, Petri / Uillarini. Et uendimus aliam quartam partem quam ibidem habemus ipsomet abbati et conuentui, pro XIII morabetinis, inter / precium et aluaroc, unde sumus paccati.

Hic uallis siue ista hereditas est inter Castellanos, que est prima uilla; de IIª parte, /6 domus Saltus Noualis de Uillella; de IIIª parte, Uilla Egas; de IIIIª parte, Riba Ruuia. Ista hereditas quam damus et uen/dimus supradicto abbati et conuentui iacet et est inter istas uillas sic nominatas. Vendimus et concedimus (et concedimus) uobis ita, / ut uos et successores uestri habeatis et quicquid inde facere uolueritis faciatis.

Si quis istam cartulam a nobis uobis factam et in /9 concilio legitime roboratam contradicere uoluerit, sit maledictus et excommunicatus et cum Iuda in inferno dapnatus, et / insuper pectet uobis talem hereditatem duppla­tam, et uocem uestram pulsanti centum morabetinos.

Facta carta / Vº kalendas decembris, svb era Mª CCª XXª. Regnante rege Adefonso /12 in Toleto et in Castella. Rege Fernando, in Legione et in Ga­llecia. Domno Tello, tenente Ceiam, in cuius alfoce est ista here/ditas. Fernando Moro, tenente Graliarem. Domno Iohanne, abbate Sancti Facundi. Roderico Gutterii, super negocia regis Adefonsi. / Alferico eius, Gomez Garsia. Lop Diaz, maiorino eiusdem. Magistro Petro Fernandi, tenente Castro Terram. Domno Manrico, Legionen/15sis sedis e¸piscopo. Maiorino in Ceiam, Petro Dominici.

Et ego, Sanctia Iohannes, et filii mei supradicti hanc cartulam quam fieri iussimus et / lectam audiuimus abbati et conuentui Saltus Noualis, propriis roboramus et hoc signum (signum) confirmamus.

Qui uiderunt et audierunt: / Rodericus Uermudi ts. Martinus Munici ts. Fernandus Saluatori de Calzada ts. Dominicus Petri de Palaciolo ts. /18 Iohan­nes Cerrato de Palaciolo ts. Pelagius Iohannes de Palaciolo ts. / Iohannes ts. Dominicus ts. Petrus ts.

/ (En medio de la línea): Petrus Bonus scripsit.

21

1183, abril, 2. León.

Fernando II, juntamente con su hijo, el futuro Alfonso IX de León, dona al monasterio de Santa María de Sandoval y a su abad, F[ernando], la granja de Hontoria con los montes de Juncosa, que tenía «ad solacium uenandi».

A.  AHN, Clero, carp. 992-17. Perg., 323 × 270 mm.; escr. carolina de cancillería real; buena conservación. En el dorso: «Donación de Fontoria e Juncosa, grangia e montes. Donation de Fontoria y Juncosa por el rey don Fernando. Era de I mill CC XX I, año 1183».

B.  AHN, Clero, carp. 1001-13. Perg., 664 × 508 mm.; escr. gótica redonda (extracto: «Item otra donaçión de Fontoria e Yuncosa, granjas e montes, en pergamino e en latín, del rrey don Fernando»). Véase doc. núm. 337.

C.  ARChVa., Pleitos Civiles, Lapuerta, Caja 2991-1. Papel. Traslado sacado en el monasterio de Santa María de Sandoval, el 10 de octubre de 1579, por el escribano Diego Salcedo, incluso en los autos del pleito que trataron, en 1650, el abad y monjes del monasterio de Santa María de Sandoval, de una parte, y Beatriz de Toledo, marquesa de Astorga, curadora de Diego Álvarez Osorio, marqués de Astorga, de la otra, sobre la posesión de Valsemana, Corrales, Juncosa y Hontoria.

D.  AHN, Clero, carp. 1002-21. (Extracto). Fechada el 2 de mayo. Cuaderno de papel de 12 ff.; escr. humanística; buena conservación. Confirmación de Felipe V, dada en Madrid, 29 de marzo de 1713.

ED. Castán, Documentos de Sandoval, 61-62, núm. 17.

REG. J. González, Fernando II, 488.

(Christus) In nomine Domini nostri Ihesu Christi, amen. Regie magestatis interest sancta loca et honestas personas diligere ac uenerari et pro earum meritis amplis ditare muneribus et largis ampliare donis. Iccirco, / ego, rex donnus Fernandus, una cum filio meo rege domino Adefonso, facio cartam donacionis Deo et monasterio Sancti Noualis et abbati domno F[ernando] successoribusque suis et fratribus in eodem /3 monasterio existentibus, grangie nostre de Fonte Aureo cum montibus de Iuncosa, quam nos habebamus ad solacium uenandi, ut habeatis et posideatis, uos et sucesores uestri, cum omnimoda iuri/diccione, dominium et diuissam, cum montibus, fontibus, uallibus cultis et incultis, planiciis, defessis, uenacionibus, piscacionibus, inuencionibus, pascuis, pratis, aquis, molendinis, arbores fruc/tiferos et non fructiferos, ortos, uasallos, solares populatos et non populatos, ingressibus et egressibus, cum uniuersis eciam suis pertinenciis, ut faciatis de omnibus supradictis, uos et sucessores uestri, ad omni/6modam uestram uoluntatem. Hanc autem donacionem facio uobis, abbati domno F[ernando], succesoribus uestris et fratribus in predicto monasterio degentibus, ob remedium anime mee et parentum meorum, et pro bono seruicio / quod in sepedicto monasterio Deo iugiter exhibetur, cuius partem aliquam propiciate Domino desidero promereri. Determinantur omnia supradicta: de prima parte, cum Lugano; de IIª, cum Arimadas; de IIIª, cum Ualle Porcario.

/ Si quis igitur, tam de meo quam de aliorum genere, istud factum meum espontaneum infringere atemptauerit, iram Dei omnipotentis ac regiam indig­nacionem incurrat, et cum Iuda, /9 Domini proditore, Datan et Abiron, quos uiuos terra absorbuit, eternas lugeat penas, et pro ausu temerario quantum inuaserit in quadruplum reddat, et regie parti / mille aureos in penam per­soluat, et hoc scriptum semper maneat firmum.

Facta karta et confirmata apud Legionem, IIIIº nonas aprilis, era Mª CCª XXIª. / Regnante rege domno F[ernando] Legione, Gallecia, Asturiis, Extre­matura.

Ego, rex domnus Fernandus, vna cum filio meo rege domno /12 Adefonso, hoc scriptum quod fieri iusssi propriis manibus roboro ac confirmo.

(Signo rodado con cruz central y leyenda: Signvm Fernandi, regis Hispanorvm).

/ (1ª col.) Ego, Petrus, Compostellane ecclesie archiepiscopus, domini regis cancellarius, conf.- Manricus, Legionensis episcopus, conf.- Ysidorus, Ouetensis episcopus, conf.- Fernandus, Astoricensis episcopus, conf.- Iohannes, Camoratensis episcopus, conf.- Vitalis, Salamantinus episcopus, conf.- Comes Nunno conf.- Lupus, abbas Sancti Facundi, conf.

/ (2ª col.) Ego, comes Urgellensis, regis maiordomus, tenens turres Legio­nis, conf.- Fernandus Roderici Castellanus, dominans in Asturiis, conf.- Comes Gomez, in Tristamo (sic) et Toronio, conf.- Comes Adefonsus, in Berzido, conf.- Guterrius Roderici, in Limos, conf.- Froila Ramiriz, regis signifer, conf.- Petrus Roderici, filius com[i]tis, conf.- Lop Diaz, mirinus regis, conf.

/ (Bajo el signo rodado): Magister Iohannes Raimundi, existen(conf.)te concilio, scripsit de mandato domini regis.

22

1183, mayo, 14. Sandoval.

Rodrigo Fernández, en remedio de sus pecados y los de sus parientes, dona al monasterio de Santa María de Sandoval la heredad que posee en Valdellán, Villalicer, Santa Eulalia y Otero de Alvarado.

A.  AHN, Clero, carp. 992-15. Perg., 462 × 274 mm.; escr. carolina trazada con instrumento cortado a bisel que acentúa el claroscuro de los trazos y evidencia las fracturas de las curvas; buena conservación. En el dorso: «Rodericus Fernandiz, Uillaxan, Uillalicer. Valdellán et S. Evlalia y Otero de Albarath. Era I mill CC XX (sic), año I mill 182 (sic). Donaçión de vna heredad en Villaxán e Villalizer».

B.  AHN, Clero, carp. 1001-13. Perg., 664 × 508 mm.; escr. gótica redonda (extracto: «Item vna donaçión, en pergamino, en latín, que hizo Rrodrigo Fernandes de vna heredat que él tenía en Villaxán e en Villalizer e en Santa Hulaya e en el Otero de Alvarado»). Véase doc. núm. 337.

ED. Castán, Documentos de Sandoval, 58-59, núm. 15.

(Christus) Quod ratum et inconcussum diu permanere uolumus scripture testimonio, commendamus ipsa et enim est que et mentem nutrit ne igno­ranciam in/currat et obliuionis malum expellit. Hinc et ego, Rodericus Fernandi, in remissionem peccatorum meorum et parentum meorum, dono Deo et /3 abbachie Saltusnoualis et fratribus, tam presentibus quam futuris Deo ibi seruientibus, illam hereditatem quam habeo in Uilla Xam et in Uilla / Lizer et in Sancta Eulalia et in Oter 17 d’Al Uarath, ut ab hac die habeatis iure hereditario, uos et sucessores uestri post uos, liberumque sit uobis facere de ea quodcumque / uolueritis. Supradictam igitur hereditatem quam habeo uel habere debeo in predictis locis do uobis per terminos suos antiquos, cum exitibus 18 et reg[ressus, et] /6 cum montibus 19 et fontibus, cum pratis et pascuis, cum uineis et terris cultis et incultis, et cum omnibus directuris et pertinenciis suis.

Si quis uero, de meo genere uel de extraneo, / hanc cartam irrumpere uoluerit, iram Dei omnipotentis cum regia indignacione incurrat, et pro hausu temerario uoci uestre mille libras auri persoluat, et hec carta semper ma/neat firma.

Facta carta donacionis apud Saltum Noualem, pridie idus maii, sub era Mª CC XXª I.

Ego 20, Rodericus Fernandiz, hanc cartam quam fieri iussi propriis manibus /9 roboro et confirmo et signum facio (signum 21).

Regnante rege Adefonso, una cum regina Lionor, in Toleto et in Castella. Et rege Fernando, cum filio suo rege Adefonso, / in Legione et in Gallecia et in Asturiis. Episcopus Manricus Legionensis, in sede Sancte Marie. Rai­mundus, Palentinus episcopus. Rodericus Guterriz, maiordomus regis. Didacus Lupiz, alfierez regis.

/ (1ª col.) Comes Petrus conf.- Comes Fernandus conf.- Aluarus Roderici conf.- Didacus Xemenez conf.

/12 (2ª col.) Abbas Guterrius Sancti Facundi conf.- Tellus Petriz, tenens Ceia, conf.- Magister Petrus, tenens Castro Terra, conf.- Lupus Didaci, maio­rinus regis, conf.

/ (3ª col.) Gomez Garciaz conf.- Ordonius Garsias conf.- Garsias Martinez conf.- Rodericus Martinez conf.

/ (4ª col.) Pelagius tst.- Petrus tst.- Dominicus tst.

/ (Bajo la tercera y cuarta columna, enmarcado en un rectángulo bilo­bulado en su lado izquierdo): Adefonsus notvit.

23

1183, mayo, 30. Sandoval.

Pelayo Sánchez y su mujer, María Pérez, junto con sus hijos, donan al monasterio de Santa María de Sandoval y a su abad, Fernando, la heredad con su divisa que tienen en Valdepolo, junto al río Esla, entre Villaverde, Rebollar de los Oteros y Villahibiera. Reciben del monasterio en roboración veintiún ma­ravedís.

A.  AHN, Clero, carp. 992-18. Perg., 363 × 129 mm.; escr. carolina; buena conservación. En el dorso: «Pelagius Sancii. Valdepolo. Donación de Pelayo Sánchez y de su muger de toda la heredad de Valdepolo. Era M CC XX I, año I183 (sic)».

ED. Castán, Documentos de Sandoval, 62-63, núm. 18.

In Dei nomine. Ego, Pelagius Sancii, et uxor mea, Maria Petriz, una cum liberis nostris, uobis, domino F[ernando], abbati Saltus Noualis, omnique conuentui eiusdem loci, facimus cartam donacionis pro reme/dio animarum nostrarum, firmissimam, imperpetuum ualituram, de tota hereditate cum sua diuisa quam habemus in Ualdepoblo, que iacet inter Uillam Uiridem et Rebolar et Uilla de Biera, discurren/3te fluuio Ezlla, ut ab ac die habeatis eam iure hereditario, uos et successores uestri post uos, liberumque sit uobis facere de ea quodcumque uolueritis. Et pro robore a uobis accipimus XXti Iº morabotinos. /Supradictam hereditate (sic) damus uobis cum sua diuisa, con suis solariis, cum pascuiásñ, cum pratis, cum uineis, cum fontibus, cum montibus, cum exitibus et regressibus et cum omnibus suis directu[r]is et pertinenciis quas habemus / uel habere debemus.

Si quis igitur, de nostro genere uel alieno, hanc cartam irrum(p)pere uoluerit, iram Dei omnipotentis et Beate Marie Uirginis cum regia indig­nacione incurrat, et pro hausu temerario uoci uestre mille aureos /6 persoluat et hec carta semper maneat firma.

Regnante rege domino Fernando in Legione, in Asturiis, in Gallecia et in Stremadura. Manricus, Legionensis episcopus. Comes Urgellensis, maior­domus regis.

/ Facta carta apud Saltum Noualem, IIIº kalendas iunii, svb era Mª CCª XXª Iª.

/ (1ª col.) Froila Ramirez, alfierez, conf.- Guterrius Roderici conf.- Fernandus Roderici conf.

/9 (2ª col.) Rodericus Fernandiz conf.- Martinus Roderici conf.- Munio Roderici conf.

/ (3ª col.) Guterrius Roderici conf.- Marcus Guteriz conf.- Fernandus Petriz conf.

/ (4ª col.) Dominicus ts.- Martinus ts.- Pelagius ts.

/12 Ego, Pelagius Sancii, et uxor mea, Maria Petriz, una cum liberis nostris, hanc cartam quam fieri iussimus propriis manibus roboramus et hoc signum facimus (signum)

/ Garsias Rdderici (sic) scripsit.

 

24

1183, agosto, 3. León.

Fernando II, junto con su hijo, el futuro Alfonso IX de León, libera y excusa a las casas que el monasterio de Sandoval y su abad, F[ernando], poseen en León y Mansilla de las Mulas del pago de pecho, pedido, fonsado, fonsadera, prandio, rauso, homicidio, foro y facendera.

A.  AHN, Clero, carp. 992-19. Perg., 466 × 263 mm. + 10 de plica; escr. carolina de cancillería real; buena conservación, con restos del cordón, verde, azul y cárdeno, del que, en su día, pendió el sello. En el dorso: «Del coto de las casas. De las casas de León y Manssilla, que sean esentas de todo pecho e pedydo por este prevyllejo. Era I mill CC XX I. Era de 1221, que es año de 1183. El rey don Fernando 2º de León. Casas de escusados y del monasterio libres por el rey don Fernando».

B.  AHN, Clero, carp. 997-19. Perg., 300 × 386 mm. + 58 de plica; escr. gótica redonda; buena conservación. Inserto en privilegio de Enrique III, en Valladolid, a 20 de mayo de 1401. Véase doc. num. 203.

C.  AHN, Clero, carp. 997-20. Perg., 340 × 425 mm.; escr. precortesana; buena conservación. Inserto en el traslado de la confirmación de Enrique III, en Valladolid, a 20 de mayo de 1401, sacado por el notario Alfonso González, en León, jueves, a 14 de julio de 1401. Véase doc. núm. 207.

D.  AHN, Clero, carp. 1001-13. Perg., 664 × 508 mm.; escr. gótica redonda (extracto: «Item otro preuillejo, en pargamino, del rrey don Fernando e su hijo don Alonso, de las casas de León e Mansilla, que no paguen ningund pecho ni moneda, no tiene plomo»). Véase doc. núm. 337.

ED. Castán, Documentos de Sandoval, 63-64, núm. 19, que por error data en 1185.- Íd., El dominio del monasterio de Sandoval, 311-312, núm. 4.

REG. Castán, Documentos de Sandoval, 160-161, núm. 144; 161, núm. 145.-  J. González, Fernando II, 491.

(Christus, alfa et omega) In nomine Domini nostri Ihesu Christi, amen. Regie magestatis interest sancta loca et honestas personas diligere ac uenerari et pro earum meritis amplis ditare muneribus et largis ampliare benefitiis. Iccirco, ego, rex donnus Fernandus, / una cum filio meo rege domino Ade­fonso, facio kartam liberationis et incautationis Deo et monasterio Sancti Noualis, abbati domno F[ernando], successoribus suis et fratribus in eodem monasterio existentibus, de casis quas habent uel habebunt /3 in Legione et Mansella, libero easdem casas de pecto, petito, fossado, fossataria, de regis prandio uel alicuius potestatis, de rauso, áhñomicidio, de omni foro et fatien­daria quam alie domus Legionis uel Manselle regi uel domino terre / tenentur persoluere. Cauto etiam predictas casas quod nullus de cetero pro aliqua uoce aut calumpnia in casas prenominatas uiolenter audeat intrare seu inde aliquod auferre uel alienare. Huius autem liberationis et excusationis dona/tionem facio uobis, abbati monasterio Sancti Noualis et uobis abbati domno F[ernando] successoribus uestris et fratribus in predicto monasterio degentibus, ob remedium anime mee et parentum meorum, et pro bono seruitio /6 quod in sepedicto monasterio Deo iugiter exhibetur, cuius partem aliquam propitiante Domino desidero promereri.

/ Si quis igitur, tam de meo quam de aliorum genere, istud factum meum spontaneum inf[r]ingere temptauerit, iram Dei omnipotentis ac regiam indig­nationem incurrat, et cum Iuda Domini proditore, / Datam et Abiron, quos uiuos terra absorbuit, eternas lugeat penas, et pro ausu temerario quantum inuaserit in quadruplum reddat, et regie parti mille aureos in penam persoluat et hoc scriptum /9 semper maneat firmum.

Facta karta Legione, IIIº nonas augusti, era Mª CCª XXIª. Regnante rege domno F[ernando] Legione, Galletia, Asturiis, Extrematura.

/ Ego, rex domnus F[ernandus], una cum filio meo rege domno Adefonso, hoc scriptum quod fieri iussi proprio robore confirmo.

(Signo rodado con león pasante a la izquierda y la leyenda: Signvm Fernandi, regis Hispanorvm).

/ (1ª col.) Ego, Petrus, Compostellane ecclesie archiepiscopus, domini regis cancellarius, conf.- Manricus, Legionensis episcopus, conf.- Fernandus, Astoricensis episcopus, conf.- Welelmus, Cemorensis episcopus, conf.- Vitalis, Salamantinus episcopus, conf.

/12 (2ª col.) Ego, comes Urgellensis, regis maiordomus, tenens turres Legionis, conf.- Fernandus Roderici Castellanus, dominans in Asturiis, conf.- Comes Gomez, in Transtamero et Toronio, conf.- Comes Adefonsus, in Berzido, conf.- Guterrius Roderici, in Lemos, conf.- Froila Ramiriz, regis signifer, conf.

25

1185, julio, 4. Toro.

Fernando II, juntamente con su hijo, el futuro Alfonso IX de León, dona al monasterio de Santa María de Sandoval y a su abad, García, la mitad de Fuentes de Carbajal con la granja que posee en el lugar, Valdefresno con la granja de Valdeandrino, y el lugar de Isoba con el valle de Fontamoso. Libera y excusa al monasterio de Sandoval del pago de pecho, pedido, fonsado y fonsadera, prandio al rey, merino o alférez, así como de labor de muros de castillo y salario judicial y facendera; y excusa a las casas que el monasterio posee en León, Mansilla de las Mulas, Valencia de Don Juan, Cubillas de los Oteros y Mayorga de los mismos tributos. Hace el rey la donación y concede al monasterio las libertades y descargos referidos para que todos los viernes se cante en el cabildo del mismo un responsorio, por su alma y las de sus predecesores y sucesores.

B.  ARChVa. Pleitos Civiles, Z. Walls, Caja 371-1; escr. gótico-humanística. Papel. Traslado de principios del siglo xvi, presentado en la Real Chancillería de Valladolid el 20 de mayo de 1505.

C.  AHN, Clero, carp. 992-20. Copia del siglo xvi. Papel; escr. humanística; buena conservación. En el dorso: «Donación que hizo el rey don Fernando de la mitad de Fuentes de Caruajal, et cetera. Es treslado y no autorizado. Era Mª CCª XXª IIIª, año de 1185».

D.  AHN, Clero, carp. 1001-21. Cuaderno de perg. de 36 ff.; escr. gótica de juros; buena conservación. Inserta en Real Ejecutoria, dada en Valladolid, 1540, marzo, 13, a pedimiento del monasterio de Santa María de Sandoval, del pleito que trató contra Ramiro Núñez de Guzmán y Gonzalo de Guzmán, su hijo, porque éstos pretendían los derechos, términos y jurisdicción que aquél poseía sobre el lugar de Isoba, cerca de Lillo.

ED. Castán, Documentos de Sandoval, 64-66, núm. 20.

REG. J. González, Fernando II, 500.

In nomine Domini nostri Ihesu Christi. Regie magestatis interest sancta loca et honestas personas diligere ac venerari et pro earum meritis ampliis dictare muneribus et largiis amplia/re beneficiis. Idcirco ego, rex Ferdinandus, vna cum filio meo rege domno Alfonso, facio cartam donationis, liuerationis, excusationis et incaptationis Deo et monasterio Saltus Nouallis, /3 abbati domno Garcia et suscesoribus suis et fratribus in eodem monasterio existentibus de mediatate loci mei de Fontibus de Carvajal, cum iurisdictione totius loci et cum gran/gia que est in dicto loco; et loci mei de Vallefresno, cum grangia de Valle Andrino; et loci mei de Ysoba, cum valle de Fonte Amoso. Hec loca et grangias dono vobis cum iurisdi/tione ciuili et criminali, cum montibus et fontibus, valles, colles, vasallos, populatos et non populatos, terras, vineas, prata, pascua, ortos, sotos, riuos, pelagos, piscationes, /6 molendinos, inuen­tiones, eclesias, diuisas, cum suis terminis vniuersis et pertinentiis eorumdem, sicut diuiditur per fitos antiquos, videlicet, locum de Fontibus et grangiam / diuidunt cum Valderis, cum Mayorica, cum Valentia, cum Benauento; locum de Valdefresno diuidit cum Burgo Rranneno (sic), cum Villa Monnio, cum Valle Asneros et cum Villo / Morateli; locum de Ysoba diuidit cum Lillio, cum Porto Realengo et cum Cofinani. Et insuper liuero et excuso dictam abbatiam Saltus Nouallis et grangias, vasallos /9 et pastores et familiares suos de peto, petito, fonsato et fonsatoria, et de prandio regis et de maxorino et de alferius cuiusque potestatis, de lauore castelli murorum et sala/rio iudicis et de omni seruicio, de facenderia regalia et scociliali alicuiusque domi, de imprestito et regio fisco. Mando etiam que nullus maiorinus nec saxio nec / aliqua persona alia audeat pre calunia intrare et hominem tenere, capere seu interficere, nec sanguinem fundere vel ignem apponere vel aliquid inde auferre seu alie/12nare, sed maiorinus per abbatem positus exerceat iuris­dictionem et faciat complementum iusticie. Prepterea excuso et incapto casas quas habent vel habebunt in / Legione, Manselle, Valencie, Cubillas et Mayorica, liuero easdem casas de peto, petito, fonsado, fonsadorio, de regis prandio vel alicuiuscumque potestatis, de rrauso, homi/cidio, de omni foro, de facenderia quam alie domus Legionis, Manselle, Valencie, Cubillas vel Mayorice rregis (rregis) vel domino (vel domino) terre tenentur persolue/15re. Capto etiam predictas casas quod nullus de cetero pro aliqua voce aut calumnia in casas prenominatas violenter audeat. Liuerationis, incaptionis et excusationis do/nationem facio vobis abbatibus in predicto monasterio degentibus, et ob remedium anime mee et parentum meorum, et pro bono seruicio quod in sepedicto monasterio / Deo iugiter exhibetur cuius partem aliquam propitiante Domino desidero promereri et quia promissistis michi cantarare vnum responsorium omni sexta /18 feria ad ianuam capituli dicti monasterii pro anima mea et pro animabus regium precesorum et sucessorum meorum.

Si quis igitur, tam de meo quam alio/rum genere, istud factum meum expontaneum frangere temptauerit, iram Dei omnipotentis ac regiam indig­nationem incurrat, et cum Iuda, proditore Domini, / Datan et Abiron, quos viuos terra absorbuit, eternas luat penas, et pro ausu temerario quantum inuaserit in quadruplum reddat, et regie potestati mille aureos in /21 pena persoluat. Et hoc scriptum semper maneat firmum.

Facta carta apud Thaurum, quarto nonas iulii, era millessima ducentessima vicessima tertia. Regnante re/ge Fernando Legione, Galacia (sic), Asturias, Estrematura.

Ego, rex domnus Fernandus, vna cum filio meo domno Alfonso, hoc scriptum quod iusi fieri proprio robore confirmo.